MONOLOGIHAKU KOTIMAISEN NÄYTELMÄN FESTIVAALILLE 2021

Kotimaisen näytelmän festivaali etsii uusia näyttämölle kirjoitettuja monologeja. Vuoden 2021 monologihaun lähtökohtana on hauraus, joka kulkee temaattisena lankana läpi festivaaliohjelman. Haun pohjalta valittavat monologit esitetään lukudraamana Kotimaisen näytelmän festivaalilla Teatteri Jurkassa marraskuussa 2021. 

Festivaalille valittujen tekstien hiomiseen on varattu kullekin kirjoittajalle 1000 euron työskentelytuki. Tekstien esitettävä pituus voi olla noin 10–20 minuuttia. Tarjoamme dramaturgista tukea tekstin kehittämiseen. Tekstit esitetään festivaalilla ohjattuina lukudraamoina.
 
Otamme vastaan monologiehdotuksia suomen, ruotsin, saamen ja englannin kielillä. Kielirajaus pohjautuu tämänhetkisiin resursseihimme tarjota tekijöille riittävät dramaturgiset ja tuotannolliset valmiudet tekstin kehittämiseen ja esittämiseen.

MONOLOGIEN TEEMASTA

Hauraus on moneen suuntaan avautuva käsite, joka kuvaa niin näytelmää taiteenlajina kuin maailmaa teatterin ympärillä. 
 
Viime vuosina yhä voimakkaammin tietoisuuteen noussut ekologinen hätätila on paljastanut ihmisen olemassaolon perustavanlaatuisen haurauden. Maailmanlaajuinen pandemia on näyttänyt, miten hauras rakennelma niin sanottu normaali elämä on. Samalla hauraus ei ole vain särkyvyyttä, vaan huokoisuutta ja omien rajojen tunnistamista, uudenlaista asettumista suhteisiin ihmisten ja muiden olentojen kanssa.
 
Hauraus on läsnä myös nykyään kirjoitettavassa kotimaisessa näytelmäkirjallisuudessa. Näytelmämuoto voi olla ehdotus epävarmuuden keskellä elämisestä. Näytelmä on hauras punos kirjailijan ja työryhmän, esittäjän ja katsojan, kielen ja esityksen välillä. Teatteri on tuon hauraan yhdessä olemisen tutkimista ja ihmettelyä.
 
Kutsumme tekijöitä tulkitsemaan haurauden teemaa itselleen sopivalla tavalla. 

HAKUPROSESSI

Monologihaku on auki 16.5.2021 asti. Hakija voi lähettää enintään 10 liuskaa tekstiä: valitsemaansa materiaalia, tekstiluonnoksen tai kokonaisen version tekstistä. Lisäksi toivomme jokaiselta hakijalta max yhden A4-pituisen synopsiksen tekstistä. Synopsis on esittely monologista ja sen lähtökohdista. Toivomme hakijalta myös liitteeksi CV:n tai vapaamuotoisen esittelyn omasta taiteellisesta työstä.               
 
Raati valitsee kolme haurautta käsittelevää monologitekstiä tai lähtökohtaa. Niiden kirjoitustyö ajoittuu kesän ja syksyn 2021 ajalle. Valmiit teokset esitetään lukudraamoina festivaalilla marraskuussa 2021. 
 
Hakumateriaalit voi toimittaa osoitteeseen: pohjateksti@gmail.com 
Merkitse viestin otsikoksi “Monologihaku: [oma nimi]”.
 
Lisätietoja:
http://www.kotimaisennaytelmanfestivaali.fi

Suomi